Behandlingen

För att kunna applicera DROP OFF på bilens lack måste den vara ren från smuts, oxidering eller bilvax. För att få bilens lack så ren som möjligt tvättas bilen med dubbla avfettningar. Därefter poleras bilen ren från eventuella oxider eller vaxrester.

Poleringen bidrar även att förbättra lacken när det gäller tvättrepor och mindre repor, det medför att bilens lack får en djupare glans. Man kan välja mellan Glanspolering eller Pro polering. En glanspolering rengör och tar bort oxideringar samt mikrorepor, För att få din begagnade riktigt fin föreslår vi alltid en Pro polering där den tar bort upp till 95% av alla repor. De repor som du kan känna med nageln kan vi inte ta bort till 100%, Men vi kan göra så att du måste leta efter repan.

Innan lackskyddet kan läggas på handtorkas bilen ytterligare engång med ett medel som tar bort fett och eventuella silikoner för att skyddet skall fästa riktigt på lacken. När detta är gjort appliceras det keramiska lackskyddet förhand. Lackskyddet ythärdar på 12 timmar och uppnår sin fulla hårdhet efter 10 dagar, 1600% hårdare än bilvax!

Skillnaden mellan Glans och Pro polering är:

Glanspolering Bilen poleras i ett steg för att ta bort eventuella oxider som finns kvar efter tvätten. Den ger en mycket fin glans och djup i lacken.

Pro polering Här jobbar vi inte bara för att bilen skall få glans och djup, utan i Pro poleras det upp till tre omgångar där vi börjar med ett grövre polermedel för att lyfta bort så mycket repor som möjligt.

När vi är klara så kommer vi till det momentet som nu lyfter fram glansen och djupet.

Tillbaka