Hastighetsindex

Hastighetsindex för däck

Hastighetsindex är en markering på däcket som anger den maximala hastigheten däcket klarar av. Det är viktigt att hålla koll på hastighetsindexet när du köper nya däck för att garantera säker körning. Här hittar du viktig information om hastighetsindex för däck och vad du bör tänka på angående indexet.

Vad är ett hastighetsindex?

Ett hastighetsindex är en beteckning på däcket som visar den maximala hastigheten som däcket klarar av. På sidan av däcket hittar du en markering med flera siffror samt en eller två bokstäver. Siffer- och bokstavskombinationen anger vilken typ av däck det är, belastningsindex samt hastighetsindex. Det är den sista bokstaven som anger däckets hastighetsindex.

Hastighetsindex för däck (tabell)

Indexet är en bokstav från J-Y, men för personbilar är det från bokstaven Q. För att ta reda på vilken som är den högsta hastigheten som just ditt däck klarar av behöver du först ta reda på däckets hastighetsindex och sedan läsa i en hastighetsindex-tabell vilken maximal hastighet som bokstaven motsvarar. Tabellen nedan visar maximal hastighet i km/h.ag.

HastighetsindexMaximal km/h
J100 km/h
L120 km/h
M130 km/h
N140 km/h
P150 km/h
Q160 km/h
R170 km/h
S180 km/h
T190 km/h
U200 km/h
H210 km/h
V240 km/h
W270 km/h
Y300 km/h

Hastighetsindex sommardäck

Hastighetsindex för sommardäck anges på samma sätt som för vinterdäck. Däremot brukar indexet vara högre för sommardäcken. Det beror dels på att sommarunderlaget klarar av högre hastigheter, men även på skillnader i däckmönster och gummiblandningen. Sommardäck till personbilar ska ha ett index på minst 180 km/h.

Hastighetsindex vinterdäck

Hastighetsindex för vinterdäck anges på däckets sida, precis som för sommardäck. Indexet för vinterdäck är generellt lägre än för sommardäck. Vinterdäck har grövre däckmönster och mjukare gummiblandning vilket kräver lägre hastigheter för att garantera stadig och säker körning på tufft vinterunderlag. Vinterdäck till personbilar ska ha ett index på minst 160 km/h.

Ha inte ett lägre hastighetsindex än vad bilen är byggd för

Du bör aldrig välja ett lägre hastighetsindex än vad bilen är konstruerad för eftersom det gör körningen osäker. För lågt index ger dålig respons vid styrningen och det är dessutom olagligt. Välj det index som bilen är konstruerad för, eller högre.

Vilket hastighetsindex har däcken?

Du hittar däckets hastighetsindex på sidan av bildäcket i form av en bokstav J-Y. För personbilar är indexet från bokstaven Q och uppåt. Du kan även hitta hastighetsindexet i registreringsbeviset. Därefter läser du av i tabellen vilken maximal hastighet som bokstaven motsvarar. Om däcket till exempel har bokstaven W klarar däcket av en hastighet på högst 270 km/h.

Kan man blanda däck med olika hastighetsindex?

Nej, du bör aldrig blanda däck med olika hastighetsindex eftersom det kan påverka köregenskaperna negativt. Välj alltid fyra däck med samma hastighetsindex.

Vad är ett ZR däck?

ZR är en gammal beteckning som betyder att däcket tål hastigheter högre än V, det vill säga mer än 240km/h. Ett ZR-däck har hastighetsbeteckning V, W eller Y. ZR står inte alltid markerat på däcksidan.

Viktigt att veta kring hastighetsindex för bildäck

Det finns en del att tänka på gällande hastighetsklass för däck, exempelvis följande:

  • Enligt lag är det förbjudet att montera ett eller flera däck med en hastighetsklass lägre än vad som ursprungligen monterats av tillverkaren.
  • Det är dock tillåtet att montera vinterdäck avsedda för hastigheter som är en bokstav mindre än bilens sommardäck.

Ta hjälp av en däckexpert!

Tycker du att det verkar krångligt med hastighetsindex och reglerna kring detta? Då är det bäst att ta hjälp av en däckexpert. Däckteam har 150 verkstäder över hela Sverige. Välkommen in för att få hjälp att hitta däck med rätt hastighetsindex för just din bil!

Hitta en verkstad nära dig här!